КОЛОІДЕЙ

Метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення:

• вчитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;

• після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, яку ви обговорювали;

• групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;

• під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;

• коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.

АКВАРІУМ

Такий вид діяльності на уроці допоможе вам вдосконалити навички роботи в малих групах.

Після того як учитель об'єднав вас у дві-чотири групи і запропонував КОЛОІДЕЙ завдання для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в

класі, де стоять парти) та утворює своє маленьке коло.

1

I

г Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану Вчителем проблему. Групі, що працює, для виконання завдання Необхідно:

■ прочитати вголос ситуацію;

Щ обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії; щ дійти спільного рішення за 3-5 хв.

І Всі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись в ■ід обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за ви-■йаченими правилами дискусії. Після закінчення 3-5 хвилин Крупа займає свої місця, а клас обговорює: Ж чи погоджуєтесь ви з КОЛОІДЕЙ думкою групи; т чи була ця думка достатньо аргументована, доведена; ■ який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим.

" Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група та обговорює наступну ситуацію.

Усі групи по черзі мають побувати в «Акваріумі», і діяль-Иність кожної з них мусить бути обговорена класом.

МОЗКОВИЙ ШТУРМ

Це — ефективний метод колективного обговорення, пошук зішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної [теми. '

Вчитель на уроці називає проблему, яку треба розв'язати, та запрошує вас взяти участь в її обговоренні шляхом колективного обдумування — мозкового штурму КОЛОІДЕЙ, який організовується за такими етапами:

1. Обрана вами проблема або проблемне питання записується на дошці або папері, щоб під час роботи цей запис був перед очима.

2. Всі учасники штурму, думаючи про проблему, висува-> ють ідеї щодо розв'язання. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть

фантастичними.

3. Учень записує на дошці всі ідеї, що пропонуються.

4. Коли всі присутні вважатимуть кількість поданих ідей достатньою, їх висування припиняється. ,

5. Після того як майже всі ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розвивають групою.

6. Вибираються ті ідеї, що, на думку групи, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.

Під час «мозкового штурму» найбільш ефективними правилами поведінки є такі:

• намагайтеся КОЛОІДЕЙ зібрати якомога більше ідей щодо вирішення задачі або проблеми;

• заставте працювати свою уяву: не відкидайте ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;• можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників;

• не обговорюйте, не критикуйте висловлення інших, не намагайтеся давати оцінку запропонованим ідеям.

МЕТОД «ПРЕС»

Метод «Прес» використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється, переконати інших у вашій правоті. Метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.

Щоб КОЛОІДЕЙ бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи :

1. Позиція:почніть зі слів «Я вважаю, що ...» та висло-віть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

2. Обґрунтування:починаючи словами «...тому, що...», наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

3. Приклад:продовжуйте висловлювання словом «... наприклад...» та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

4. Висновки:закінчте висловлювання «Отже (тому), я вважаю...»і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти (це своєрідний заклик прийняти вашу позицію).

У ваших виступах, якщо це можливо, використовуйте:

• думку експертів;

• статистичні КОЛОІДЕЙ та наукові дані;

• закони України;

• інші допоміжні матеріали (речові докази, газетні статті, думки інших учнів, громадян тощо).

I ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ

Такий вид діяльності допоможе вам з'ясувати, які позиції і умки можуть існувати щодо розглядуваного спірного питання, 'акож надається можливість висловитися кожному, продемон-трувати різні думки по темі, обґрунтувати свою позицію, знай-и і висловити найбільш переконливі аргументи, порівняти їх з ргументами інших. Якщо вас переконали, ви можете перейти а іншу позицію в будь-який час та дати оцінку висловлюваним інших учнів. Порядок проведення: вчитель називає тему та пропонує висловити свою думку з досліджуваної теми; [• вам потрібно стати біля КОЛОІДЕЙ того плаката («так», «ні», «не

знаю»), який відповідає вашій позиції; І • підготуйтеся до обґрунтування своєї позиції, чому саме її ви обрали: самостійно або в групі своїх однодумців підберіть кілька найбільш сильних аргументів, які можуть переконати інших у вашій правоті, висловте свої аргументи класу, застосувавши метод «Прес»; ■• уважно вислухайте позиції та аргументи інших; І • якщо Після обговорення дискусійного питання ви змінили точку зору, то можете перейти до іншого плаката і пояснити причину свого переходу, а також назвати найбільш переконливу ідею чи аргумент протилежної сторони.

НАВЧАЮЧИ — УЧУСЬ

Такий вид навчальної діяльності надає вам можливість взяти активну участь у навчанні та передачі своїх знань іншим КОЛОІДЕЙ людям, в цьому випадку своїм однокласникам під час уроку. Ваша робота буде організована так:

• Після того як вчитель назвав тему та мету уроку і роздав вам картки із завданням, вам потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці.

• Якщо вам щось незрозуміло, запитайте про це та перевірте у вчителя, чи правильно ви розумієте інформацію.

• Вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуйтеся до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

• Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з

іншими учнями та самому дізнатися про певну інформацію від КОЛОІДЕЙ них.

• Уважно слухайте інформацію інших, намагайтеся отримати і запам'ятати якомога більше інформації, за необхідності зробіть короткі нотатки:

• Коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.


documentajbgkqj.html
documentajbgsar.html
documentajbgzkz.html
documentajbhgvh.html
documentajbhofp.html
Документ КОЛОІДЕЙ