за _________________ 20__ р.

N пор. Показник Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків Усього за дебе- том З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків Усього за креди- том Сальдо на кінець місяця
17 "Відстро- чені податкові активи" 31 "Рахунки в банках" 63 "Розра- хунки з постачаль- никами та підряд- никами" 15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99 66 "Розра- хунки з оплати праці" 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 91 "Загально- виробничі витрати", 92 "Адміні- стративні витрати", 93 "Витрати на збут" 15, 23, 31, 39, 64, 68
Де- бет Кре- дит
Дебет Кре- дит N N N N
Розрахунки за податками
1.1 Податок на додану вартість
1.2 Акцизний збір
1.3 Податок на прибуток
1.4 Прибутковий податок
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10 Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками"
Розрахунки за обов'язковими платежами
2.1 Митні за _________________ 20__ р. збори
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9 Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
Податкові зобов'язання
3.1 З податку на додану вартість
3.2 З акцизного збору
3.3
3.4 Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання"
Податковий кредит
4.1 З податку на додану вартість
4.2 З акцизного збору
4.3
4.4 Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит"
Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами"
"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)


documentajbtfmf.html
documentajbtmwn.html
documentajbtugv.html
documentajbubrd.html
documentajbujbl.html
Документ за _________________ 20__ р.